f/stop – 5. FESTIVAL für FOTOGRAFIE LEIPZIG 23.06. – 01.07.2012

SEA OF PROMISE – SPINNEREI ARCHIV MASSIV  KURATOR: SEBASTIAN HAU (Le Bal Books, PARIS)

Véronique Besnard  I Ad van Denderen  I Eric Giraudet de Boudemange  I Jim Goldberg Samuel Gratacap  I  Olivier Jobard  I  Seba Kurtis  I  Jan Lemitz  I  Christopher Stewart  I  Henk Wildschut

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

LEIPZIG, F/STOP, SEA OF PROMISE, SPINNEREI ARCHIV MASSIV, 22.06.2012

Share This:

Schreibe einen Kommentar